صفحه اصلي > دانشجویان دانشگاه هرمزگان > یادداشت 
 


 

کمترین و بیشترین بودجه نصیب کدام دانشگاه ها شد؟

لایحه بودجه سال 94 کشور توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه و تکلیف بودجه سال آینده دانشگاههای کشور در این لایحه مشخص شد.
کمترین و بیشترین بودجه نصیب کدام دانشگاه ها شد؟

لایحه بودجه سال 94 کشور توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه و تکلیف بودجه سال آینده دانشگاههای کشور در این لایحه مشخص شد.

به گزارش مهر، همزمان با ارائه بودجه سال 94 کشور به مجلس شورای اسلامی، تکلیف لایحه بودجه دانشگاههای کشور مشخص شد.

در جداول ذیل، رقم پیشنهادی بودجه دانشگاههای مستقر در تهران و برخی دیگر از استانهای کشور اعلام شده است.

در جدول نخست بودجه پیشنهادی دانشگاه‌های تهران و در جدول بعدی بودجه برخی از دانشگاه‌های شهرستانی عنوان شده است.

جدول بودجه سال 94 دانشگاههای تهران

ردیف نام دانشگاه مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال
1 تهران 6,391,453
2 صنعتی شریف 2,013,469
3 صنعتی امیرکبیر 1,893,227
4 شهید بهشتی 2,517,449
5 علامه طباطبایی 1,509,655
6 تربیت مدرس 2,014,430
7 علم و صنعت 1,590,702
8 خواجه نصیرالدین طوسی 848,503
9 الزهراء(س) 942,172
10 خوارزمی 1,078,998
11 هنر 358,673
12 شاهد 1,669,339

براساس این جدول، دانشگاه تهران با 6391453 میلیون ریال بیشترین بودجه و دانشگاه هنر با  358,673 میلیون ریال کمترین بودجه را میان دانشگاه های تهرانی به خود اختصاص داده است. دربین دانشگاه های صنعتی تهران نیز دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با 848,503 میلیون ریال کمترین بودجه و دانشگاه صنعتی شریف با 2,013,469 میلون ریال بیشترین بودجه دانشگاه های صنعتی تهرانی را به خود اختصاص داده است.

جدول بودجه سال 94 دانشگاههای سایر استانها

ردیف دانشگاه مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال
1 تفرش 214,717
2 یاسوج 549,225
3 بیرجند  867,993
4 هرمزگان  477,283
5 ایلام  438,941
6  ارومیه

 1,314,368

7  دامغان  264,163
8 حکیم سبزواری 519,108
9  اراک 477,054
10  کاش