صفحه اصلي > دانشجویان دانشگاه هرمزگان > اجتماعی > مشاوره 
 


 

استرس و دانشجويان

استرس، واکنش ذهن و جسم در برابر موقعيت های جديد، تهديدآميز و يا هيجان برانگيز است. پيش از آنکه استرس را به کلی رد کنيم، لازم است بدانيم استرس تنها زمانی خطرناک خواهد بود که بيش از ميزان لازم وجود داشته باشد. ..
استرس و دانشجويان

استرس، واکنش ذهن و جسم در برابر موقعيت های جديد، تهديدآميز و يا هيجان برانگيز است. پيش از آنکه استرس را به کلی رد کنيم، لازم است بدانيم استرس تنها زمانی خطرناک خواهد بود که بيش از ميزان لازم وجود داشته باشد. بيشتر استرس هايی که ما تجربه می کنيم، مفيد و محرک هستند. کشمکش های زندگی گرچه می توانند سبب استرس شوند، اجتناب از هرگونه واقعه ی استرس زا نيز به تدريج زندگی کسالت آميزی را به همراه می آورد. مشکل زمانی آغاز خواهد شد که شما دائماً با مقدار بالايی از استرس مواجه باشيد. گرچه برخی از استرس های ما ناشی از مشکلات جدی و عميق عاطفی هستند ولی بسياری از آنها چنين نيستند و با يک مشاوره ساده و با فنون کنترل استرس، قابل حل می باشند. شما می توانيد با استفاده از راهکارهای ذيل استرس را کنترل کنيد: 

  نقش خود را در به وجود آوردن موقعيت های استرس زا روشن نماييد. 

  روش زندگی متعادلی را برگزينيد. 

  تکنيک های خاصی را به منظور آرام سازی خود بياموزيد 

  با تعريف و تفسير مسايل، جنبه های صحيح تر و وسيع تری را پيش بينی نماييد 

  نظام ارزش های خود را مشخص سازيد و روحيه مذهبی، معنويت و روحانيت را در خود تقويت کنيد 

بسياری از دانشجويان تمايل دارند عوامل خارجی و بيرونی را به عنوان عوامل استرس زا معرفی کنند. دانشجويان اظهار می دارند امتحانات، برخی اساتيد، موقعيت های جديد و مواردی از اين دست سبب بروز استرس در آنها می گردند. بکار بردن واژه عوامل استرس زا بدين معناست که استرس صرفاً به واسطه اشخاص، موقعيت ها يا وقايع حاصل می گردد. در حالی که بروز استرس مراحل پيچيده تری دارد. يک ارزيابی و تحليل دقيق از خودتان، نقش شما را در بروز استرس مشخص خواهد ساخت. بنابراين، در اينجا سه واژه معنا می يابد، محيط(آن چه در بيرون رخ می دهد)، ذهن(آنچه شما درباره وقايع و عوامل تفسير و برداشت می کنيد) و جسم(بازتاب عواطف، احساسات و بدن شما نسبت به واقعه) در بيشتر مواقع مسائل و رخدادها در ذات خود استرس زا نيستند، بلکه تفکرات و برداشت شما از قضايا سبب ايجاد استرس منفی می گردد. در واقع برداشت های شما به واسطه نگرانی های بيش از اندازه، تفکرات منفی، تفکرات غيرواقع گرايانه و غيره به گونه ای منفی عمل کرده و عوارضی را به دنبال می آورد. به عنوان مثال، وقتی دانشجوی ممتازی که انتظار بهترين نمره را در امتحان داشته، نمره بسيار پايينی مانند 10 می گيرد، دچار تنش و استرس می گردد. نمره پايين در امتحان فی نفسه استرس زا نبوده است، بلکه تفسيری که آن دانشجو بر اساس تصورات خود از پيامد نمره و ساير مسايل متعاقب آن داشته، سبب بروز استرس در وی گرديده است. 

  روشن است که نحوه برداشت و تفکر شما از وقايع سبب بروز استرس و يا عدم بروز آن می گردد. وقايعی مانند آنچه به عنوان مثال ذکر شد کاملاً می توانند استرس زا باشند ولی شما زمانی قادر به کنترل آن هستيد که درک وسيعی از واقعه داشته باشيد و به اين نکته واقف گرديد که اين شما هستيد که با تفسير های خود وقايع را بد يا خوب تفسير می کنيد. به خاطر بسپاريد که سلامت جسمانی شما تاثير به سزايی بر نحوه برخوردتان با موقعيت های تنش زا دارد. فردی که هميشه در خود فرو می رود، غذای کافی نمی خورد و به اندازه لازم نمی خوابد، توانايی کمی در مواجهه با مسايل دارد.شما بايستی نسبت به سلامت خود توجه داشته باشيد. توازن صحيح در خواب، ورزش، کار، مطالعه و تفريح از نکات قابل تعمق است. 

  بعضی از دانشجويان برای رسيدن به اهداف گوناگون خود دائماً در تلاش هستند. دائماً در عجله و شتاب به سر می برند و از فعاليتی به فعاليت ديگر روی می آورند. هميشه از زمان عقب هستند و هرگز قادر نيستند در هر يک از فعاليت هايی که در پيش گرفته اند، خود را به قله موفقيت برسانند. بخشی از اين مسايل در مورد بسياری از دانشجويان به سبب عدم سازماندهی صحيح اتفاق می افتد. به نظر می رسد مديريت بهينه ی وقت می تواند در بهبود اين وضعيت مفيد باشد. 

  از ابزارهای کنترل استرس، استفاده از تکنيک های آرام سازی است. بيشتر اين تکنيک ها نظير مراقبت، آرام سازی عضلات و غيره به گونه ای مشابه عمل می کنند. استفاده از اين تکنيک ها اين فرصت را به شما می دهد تا به حالت عميقی از آرامش برسيد. در اين حالت جسم و ذهن شما به طور همزمان برای مدت زمانی در استراحت به سر می برند. تمرين هر يک از اين تکنيک ها به طور منظم، احساس آرامش در شما ايجاد خواهد کرد و سطح انرژی و توانايی های شما را در مواجهه با جهان خارج، تجديد خواهد نمود. 

  برای اطلاع بيشتر در مورد اين تکنيک ها می توانيد به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نماييد. 

  برخی افراد به سادگی در مواجهه با يک مسئله عادی درگير و گرفتار می گردند. نگاهی محدود به قضايا دارند، به هنگام تحليل واقع بين نيستند و از يک شکست و يا يک مانع فاجعه می سازند. بحث و گفتگو درباره مشکلاتتان با يک دوست قابل اعتماد به شما اين اجازه را می دهد تا خود را از دنيای منفی درونتان بيرون آورده و ديگر جنبه های قضيه را نيز ببينيد. گاه به هنگام مباحثه و گفتگو درباره مسايل، جنبه هايی از موضوع توسط ديگران برايما آشکار می گردد. کلامی نمودن تفکرات و به زبان آوردن آنها، به شما کمک خواهد کرد مطالب را در کنار يکديگر قرار دهيد و بر موضوع تسلط يابيد. غالباً استرس به واسطه عدم رضايتمندی، احساس گم شدن از هدف و يا فقدان هدف ايجاد می شود. گاه دانشجويان زمينه ها، اهداف و روش هايی را در زندگانی خود تدارک می بينند که به ندرت با شرايط کنونی و خواسته های آنها تناسب دارد. به عنوان مثال: ممکن است يک دانشجو به خواندن رشته حسابداری مشغول شده باشد، در حالی که هميشه خواهان آن بوده است که در رشته های هنری به تحصيل بپردازد و يا ممکن است يک دانشجو حلقه گسترده ای از دوستان مختلف تشکيل داده باشد، در حالی که هيچ يک از آنها روابط صميمانه و تاثيرگذاری که وی همواره خواهان آن بوده است را تامين نکرده باشد. روشن نمودن ارزش ها و تصميم گيری در مورد آنچه حقيقتاً از زندگی می خواهيد، به شما کمک خواهد کرد در مورد خودتان احساس بهتری داشته باشيد و به گونه ای احساس رضايت کنيد که در مواقع سخت زندگی آرامش و متانت خود را حفظ نماييد. تقويت روحيه مذهبی و معنويت در تعديل احساسات منفی کمک موثری خواهند بود و به تدريج سبب احساس امنيت در شما خواهد شد. به منظور سازگاری بهتر با موقعيت های پر استرس و به عنوان فرد مستقلی در مقام يک دانشجو، سه واژه مهم را به خاطر بسپاريد: پيامد، تغيير و همکاري همواره به ياد داشته باشيد هر تصميم شما پيامدهای خاصی را به دنبال خواهد داشت. حتی آن دسته از تصميماتی که ظاهراً فقط به خودتان مربوط است هميشه نتايج و پيامدهای قابل کنترل ندارند. زمانی که مجبور به تصميم گيری هستيد در مورد آن موضوع تمام و کمال بينديشيد و پيش از آن که تصميم خود را به اجرا بگذاريد، اهداف، موقعيت ها و نتايج حاصله را با دقت از نظر بگذرانيد. 

  همواره اين حقيقت را به خاطر داشته باشيد که همه چيز در حال تغيير است. بسياری از اين تغييرات تحت کنترل شما هستند و توانايی سازگاری شما با اين تغييرات فرصت مهم و با ارزشی را فراهم می آورد تا با عوامل استرس زا به راحتی کنار بياييد. از ديگر راه های سازگاری با استرس، ارزش گزاردن به مشارکت های و همکاری های گروهی است که اين امر در اجتماعات دانشجويی، يافت می شود. بسياری از افراد که شما در دانشگاه ملاقات خواهيد نمود افراد دلسوزی هستند که به عنوان استاد، مشاور، مددکار و غيره در کنار شما خواهند بود. گرچه ممکن است گاه احساس جدايی از ديگران نماييد ولی هرگز احساس تنهايی نخواهيد کرد. 

  اکنون لازم است راهکارهای ذيل را به منظور مقابله با استرس به کار ببريد. 

  1-وقت خود را به نحو صحيح و مطلوب تحت کنترل درآوريد. يادداشت روزانه ای برای خود آماده سازيد تا برنامه ی هفتگی خود را ( از قبيل ساعات کلاس ها، زمان مرور و مطالعه دروس، زمان امتحانات، زمان ورزش، کار و..) در آن يادداشت کنيد. 

  2-اولويت های خود را مشخص سازيد و به عنوان يک دانشجو فرصت ها و اوقات خود را دريابيد. اولويت هايتان را به ترتيب بر روی کاغذ آوريد و بر روی آنهايی که در ابتدای ليست شما هستند، تمرکز بيشتری داشته باشيد. نوشتن ايده ها و خواسته هايتان به شما کمک خواهد کرد تا افکارتان را متبلور و روشن ساخته و اهداف مهم خود را تقويت کنيد. 

  3-بياموزيد که چگونه در مواقعی به ديگران«نه» بگوييد. بسياری از اوقات شما به دليل تقاضاهای ديگران از کنترل خارج می گرديد. بهترين علايق و خواسته های خود را ليست کرده و به شکل منظم به آنها بپردازيد تا بدين وسيله با قبول تقاضاهای ديگران و عدم پرداختن به خواسته های شخصی، سبب بروز استرس در خود نگرديد. 

  4-برنامه ريزی دقيقی را به عنوان بخشی از روند روزانه تحصيل خود آماده سازيد. گاه برای يک دانشجو جهان پر رقابت و برنامه ريزی ضعيف، موقعيت های بحران زايی را به همراه دارد که اين بحران غالباً سبب بروز استرس خواهند شد. 

  دانشجويان عزيز، استرس را با تشخيص موقعيت های استرس زا از زندگی خود دور سازيد. راه های مؤثر کنترل استرس را بياموزيد و در صورت نياز از متخصصان و مشاوران در مراکز مشاوره، کمک بگيريد. 

  گردآوری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران زير نظر محمد اسماعيل صالحی مقدم 

 • تاریخ درج خبر: دوشنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٢
 • شماره خبر: ٢٥٥٤٥٥
 • تعداد بازدید: 3311
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
پربازديد ترين
 • نقش هدایت تحصیلی وشغلی با توجه به ویژگی های فردی (استعداد ها ،علائق،جنسیت) ( 28240 )
 • بزرگداشت هفته دفاع مقدس ( 26903 )
 • پرواز به مقصد آسمان ( 18183 )
 • برگزاری اولین کارگاه نشریات دانشجویی دانشگاه هرمزگان ( 18072 )
 • سرپرست جدید دانشگاه هرمزگان منصوب شد. ( 17698 )
 • اولین همایش فرهنگ و شعر عاشورایی (هم نوا با نی نوا) ( 17352 )
 • گران قیمت ترین گوشی موبایل در جهان / تصاویر ( 17098 )
 • گرافیک: نصب هرگونه وعده دروغ، پیگرد الهی دارد ( 16563 )
 • آیین تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدا همزمان با شروع ایام مبارک دهه فجر در دانشگاه هرمزگان برگزار شد ( 16275 )
 • مفهوم وتبارشناسی تاریخی جنبش دانشجویی ( 16164 )
 • دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی-سطح منطقه ای ( 15887 )
 • مطالعات آمریکاشناسی-حوزه اقتصادی ( 15874 )
 • گزارش نهایی سانحه جاده قم منتشر شد/ معرفی مقصران حادثه مرگبار ( 15848 )
 • اولین همایش فرهنگ و شعر عاشورایی "هم نوا با نی نوا" برگزار گردید. ( 15757 )
 • سبک زندگی دانشجویی١ ( 15749 )
 • تریبون آزاد/گفتگوی آزاددانشجویی ( 15732 )
 • تصویر منحصربفرد و زیبا از داخل حرم امام حسین/عکس ( 15532 )
 • آنچه غرب کم داشت... ( 15104 )
 • همایش دانشجو و توسعه ی سیاسی و اجتماعی برگزار گردید ( 14997 )
 • مهارتهای زندگی ( 14977 )
 • آخرين مطالب
 • مراسم بزرگداشت شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی
 • کارگاه مشاوره قبل از ازدواج
 • ختم قرآن کریم بعد از دو سال تلاوت روزانه
 • تیم والیبال بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان در خانه حریف بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشگی نشد
 • سایت پرسمان پاسخگویی به سوالات دانشجویان
 • گزارش،تصویری از نمایشگاه انارگل و مراسم شب یلدا
 • گزارش تصویری از تریبون آزاد دانشحویی سازش باغرب آری یاخیر
 • دانشجو روزت مبارک
 • ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد
 • نهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه هرمزگان
 • ثبت نام ازدواج دانشجویی
 • جشــن قرآني "رحـمـة للعالمين"
 • کانون خیریه سم سم
 • مدال‌آوران و قهرمانان کاروان ورزشی
 • فعالیت نمایشگاه‌ کتاب «چهل سال عزّت» از ۲۶ آبان در دانشگاه هرمزگان
 • دموكراسي در ايران وآمريكا
 • دورهمی صمیمانه در جمع دانشجویان خوابگاه پردیس باحضور حجت الاسلام قبله
 • برگزاری اولین مراسم شبی با شهدا در سال تحصیلی جدید
 • مراسم عزاداری شب شهادت حضرت رقیه(س) در هیئت محبین اهل بیت دانشگاه هرمزگان با سخنرانی حجت الاسلام شیخ زارع و مداحی کربلایی امیر شهابی برگزار شد.
 • مراسم وداع بامحرم با حضور پر شور دانشجویان در مسجد باقرالعلوم (ع) ودرجوار یادمان شهدای گمنام دانشگاه برگزار گردید.
 • ثبت نام عتبات دانشگاهیان
 • برگزاری جشن بیعت
 • یادواره شهدای گمنام دانشگاه هرمزگان
 • مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام
 • آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان
 • برگزاری مراسم شب قدر بیست و یکم
 • برگزاری مراسم شب قدر
 • سفره ی افطار دانشجویی
 • برگزاری کرسی آزاد اندیشی
 • برگزاری جشن بزرگ مبعث
 • برگزاری مراسم اعتکاف
 • ثبت نام اعتکاف دانشگاهیان
 • مراسم شهادت حضرت فاطمه(س)
 • برگزاری مراسم شبی با شهدا
 • برگزاری مراسم شبی با شهدا
 • بالای صفحه